PRAKTICKÉ INFORMACE PRO POZŮSTALÉ

  

 

 

Smuteční rozloučení


Dostavte se, prosím, o 30 minut dříve, než je stanoven začátek obřadu.

Před smutečním aktem budete organizátorem pohřbu vyzváni k výběru hudby

a pokud máte objednaného řečníka, domluvíte si s ním projev.

Před obřadem informujte organizátora pohřbu:

 

- zanechání či odstranění stálé květinové výzdoby

- případném vlastním odvozu květinových darů

 - vystavení ( identifikaci ) zesnulé/ho/

 

 

Informace pro smuteční hosty
- Dostavte se 5 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně.
- V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře,

květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně.
- Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
- Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
- Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí.

V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
- Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.

 


 

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního

zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

 

K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
- občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
- oddací list (originál)
- úmrtní list manžela/manželky (originál)
- poslední výměr důchodu manžela/manželky
- poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy
- vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zesnulého

 

 

K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
- občanský průkaz žadatele
- rodný list dítěte (originál)
- potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
 

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu. Tuto opravu provádí oddělení

osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště.

Nový OP obdržíte do 30 dnů.

 

K žádosti o nový OP se předkládá:
- Váš OP
- úmrtní list (originál)
- jedna fotografie

 
 

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům,

sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu

by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list

a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné

matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

   

 

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

 

 

Vyzvednutí urny

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za 10 pracovních dnů

po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.

Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit,

vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).

 

Potřebné doklady:
- OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci)
- daňový doklad - objednávka pohřbu
- doklad o zaplacení.

 

INFOLINKA TEL.: 608 702 473