Jak postupovat při úmrtí

Při úmrtí v nemocničním zařízení je nutno postupovat takto:

 

- navštivte příslušné nemocniční zařízení, vyžádejte si potvrzení o úmrtí

a vyzvedněte si osobní věci zesnulého

 

- pro objednání pohřbu je nutné mít s sebou následující doklady:

potvrzení o úmrtí, občanský průkaz zesnulého

a objednavatele pohřbu, oblečení pro zemřelého

 

VÝBĚR POHŘEBNÍ SLUŽBY ZÁLEŽÍ VÝHRADNĚ NA VAŠEM UVÁŽENÍ !!!

 

 

 

 

 

Došlo-li k úmrtí doma následuje tento postup:

 

- je nutno přivolat lékaře, který provede ohledání zesnulého a dle výsledku určí

zda-li bude provedena pitva nebo zda lze provést pohřeb v zákonné lhůtě

 

-pro přepravu zesnulého je třeba připravit oblečení a zavolat POHŘEBNÍ SLUŽBU

pohřební služba zajistí oblečení a převoz zesnulého

 

 

NEJSTE POVINNI ZAJISTIT POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY,

KTERÁ BYLA PŘIVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO

LÉKAŘEM RZS, KORONEREM  NEBO POLICÍÍ ČR

 

 

V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat na

pohřební infolince

Tel.: NON-STOP:  608 702 473

                                                                                         

e-mail: pohreb.info@centrum.cz