Informace o poskytovaných službách

 

 Vážení pozůstalí, dovolte nám,

 

abychom Vás v této těžké životní situaci infomovali jak dále

 

postupovat při posledním rozloučení s drahým zesnulým.

  

 

Nabízené služby v pohřebnictví:

 

- převozy zemřelých

 

- květinové dary / kytice, věnce /

 

- pohřby žehem i do hrobu

 

- občanské a církevní pohřby

 

- převozy zesnulých do zahraničí

 

- úmrtní list

 

A další služby spojené s úmrtím.

 

 

INFORMACE  NA TEL.: 608 702 473 - NON-STOP