Druhy pohřbů

 

 

Pohřeb do hrobu

Původní tradiční způsob pohřbu zemřelého v rakvi do řadového, nebo volně stojícího hrobu.

Rakve jsou zhotoveny z rozličných druhů dřev s různými motivy na povrchu.

 

 

Pohřeb do hrobky

Nákladnější způsob pohřbu tradičním způsobem je pohřeb do hrobky,

do zpravidla podzemní místnosti, vystavěné za účelem pohřbení.

Hrobka se pořizuje zpravidla dlouhou dobu dopředu před vlastní potřebou

uložení rakve se zemřelým. Podzemní hrobky jsou svou nadzemní částí

podobné běžnému hrobu, jedná se však o vyzděné podzemní prostory,

jejichž kapacita je dána jejich objemem a vnitřní úložnou konstrukcí.

Lze se však také setkat s nadzemními hrobkami, ať už historickými

či v moderním pojetí. Pro pohřeb do hrobky platí další zákonné podmínky

oproti pohřbu do hrobu, a sice použití kvalitní rakve z tvrdého dřeva

(nejčastěji dubové) ve spojení s kovovou vložkou,

nebo použití celokovové dvouplášťové rakve.

 

 

Pohřeb žehem

Zpopelnění zemřelého s rakví v krematoriu.

Zpopelněné ostatky se následně ukládají na pohřebištích.

 

 

Ukládání uren, rozptyl popela

Urnu s popelem zemřelého je možné uložit do hrobu, hrobky,

či na jejich nadzemní část, buďto samostatně, nebo třeba do prosklené skříňky.

Pokud je na pohřebišti k dispozici kolumbárium, je možné

urny ukládat rovněž zde. Pro umístění urny tak, aby byla vidět,

se úřední schránka s popelem (tj. tak, jak je vydána krematoriem)

vloží do ozdobného vnějšího obalu. V naší nabídce máme velký výběr

těchto ozdobných obalů z různých materiálů.

Další možností uložení zpopelněných ostatků je rozptyl či vsyp popela

na rozptylové, resp. vsypové loučce příslušného pohřebiště.

Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je ten, že při rozptylu popela dochází k

anonymním spočinutím zpopelněných ostatků na rozptylové loučce pohřebiště

a při vsypu popela, je možné popel zemřelého z urny vsypat do jednoho

buďto anonymního, nebo označeného místa na vsypové loučce příslušného pohřebiště.

Ne každé pohřebiště (hřbitov) má však zřízenu rozptylovou, či vsypovou loučku.